ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την δημιουργία της ΠΠΣΠ

  • Διακήρυξη της ΠΠΣΠ
  • Η Προοδευτική Πανσπουδαστική Συνδικαλιστική Παράταξη (ΠΠΣΠ) είναι η σπουδαστική παράταξη που δημιουργήθηκε κάτω από την επίδραση που άσκησε η ιδεολογικοπολιτική γραμμή των μαρξιστών-λενινιστών.

    Σελίδες